Verkko

Verkko on perustettu Hervannassa vuonna 1993. Perustehtävänä on tarjota ja kehittää palveluluonteisen vapaaehtoistoiminnan ja vertaistuen mahdollisuuksia. Tätä kautta tarkoituksena on eri-ikäisten asukkaiden elämänlaadun, sosiaalisten suhteiden sekä apu- ja tukiverkostojen parantaminen. Toiminta on rajattu kattamaan sellaisia sosiaalisen kanssakäymisen alueita, jotka eivät pääosin ole ammatillista toimintaa.

Verkkoa rahoittavat Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla sekä Tampereen kaupunki. Yhteistyötä tehdään tiiviisti kotihoidon, viranomaisten, alueen järjestöjen, kehittämishankkeiden ja oppilaitosten kanssa.

Käytännössä Verkon toiminta on:

 • toisten ihmisten auttamista - palvelutoimintaa
 • ihmisten keskinäistä tukea - vertaistoimintaa
 • yhteisöllistä osallistumista - kansalaisvaikuttamista ja järjestötoimintaa

Toimintamuodot

 1. Vapaaehtoistoiminta; avunvälitys, palveluohjaus ja puhelinpäivystys
 2. Ammatillisesti ohjattu vertaisryhmätoiminta ja vertaisohjatut harrastusryhmät
 3. Teemallinen asiakaskahvila
 4. Yhteistyö ja kehittäminen

Toimintaperiaatteet

 • asiakaslähtöisyys
 • luottamus ja luottamuksellisuus
 • sitoutuminen
 • suvaitsevaisuus
 • rehellisyys
 • kunnioitus
 • joustavuus
 • vastavuoroisuus
 • toiminnan ilo

Avunvälitys

Vapaaehtoisapua voi kysyä Verkon puhelinpäivystyksestä arkisin klo 10-12. Avunvälitys perustuu kertaluonteisen avun malliin, jossa asiakkaiden luona käyvä vapaaehtoinen vaihtuu viikoittain. Asiakkaalle taataan tätä kautta sosiaalisen verkoston laajeneminen ja samalla ehkäistään asiakkaiden ja vapaaehtoisten välisten riippuvuussuhteiden syntymistä.

Avunvälityksen puhelinnumero
puh. (03) 317 0826
arkisin ma-pe klo 10-12

Lue lisää vapaaehtoistoiminnastamme täältä.

Katso Verkon esittelyvideo tästä