Vapaaehtoistoiminta

Vapaaehtoistoiminnan tavoitteena on:

1. tarjota mielekkään tekemisen mahdollisuuksia vapaaehtoisessa auttamistyössä
2. antaa apua ja aikaa tarvitseville
3. tuottaa maksutonta apua ja vertaistukea viranomais- ja omaisavun rinnalle

Vapaaehtoiset
antavat vanhuksille ja vammaisille henkilöille naapuriavun luonteista, omatoimisuutta ja kotona asumista tukevaa apua.

Verkko järjestää vapaaehtoisilleen koulutusta, virkistystä, työnohjausta ja jaksamista lisäävää harrastustoimintaa. Vapaaehtoisten hyvinvointia ja sitoutumista edesautetaan ohjaajien jatkuvalla henkilökohtaisella tuella ja ohjauksella sekä vertaisryhmän tuella.

Vapaaehtoisapua annetaan:

- asiointiin
- ulkoiluun
- seuraksi
- harrastuksiin
- saattajaksi
- pieniin kodin korjaustöihin
- talkoisiin ja tapahtumiin
- kotimiesavuksi omaishoitajalle
- kulttuurikeikoille (yhteistyö Tampereen kaupungin kulttuuri- ja liikuntaluotsitoiminnan kanssa)

Palvelun hyödyt

Verkon vapaaehtoistoiminta tarjoaa mukana oleville merkityksellisen sosiaalisen verkoston, edistää sosiaalista yhteyttä ja ilmentää luottamuksen ja välittämisen arvoja ja ilmapiiriä. Tuloksena syntyy iloa ja hyvää mieltä sekä ennaltaehkäisevää, yhteisvastuuta lisäävää toimintaa autettaville sekä auttajille!

Sosiaaliset verkostot vahvistuvat, kumppanuus lisääntyy, luottamus ja vuorovaikutus kasvavat --> sosiaalinen pääoma lisääntyy. Sitoutuminen, vastuun ottaminen, vaikuttaminen, mielekäs tekeminen ja kansalaistoiminta edistävät osallisuutta syrjäytymisen vastavoimana.

Konkretiaa:

- elämänlaatu ja mielekkyys paranevat
- psyykkinen, fyysinen, sosiaalinen ja taloudellinen toimintakyky paranevat
- turvallisuuden tunne lisääntyy
- omatoimisuus mahdollistuu/säilyy
- tietoisuus palveluista/etuuksista paranee
- kotona asuminen mahdollista pidempään
- ystäväverkosto kasvaa
- oma asuinalue tulee tutuksi

Minustako vapaaehtoinen?

Millaista on olla vapaaehtoinen? Mitä kaikkea se voi merkitä? Katso Aamulehden video, jossa Verkon vapaaehtoinen kertoo vapaaehtoisuudesta! Videoon pääset tästä linkistä.
Vapaaehtoisia on Verkon toiminnassa mukana tällä hetkellä noin 80. Joukkoon mahtuu monen ikäisiä ja eri aikoihin toimintaan mukaan tulleita iloisia auttajia. Osa konkareistamme on ollut mukana toiminnassa jo Verkon perustamisesta lähtien ja uusimmat verkkolaiset ovat hypänneet kyytiin viimeisen puolen vuoden aikana.

Verkossa on käytössä kertaluonteisen avun malli, mikä tarkoittaa, että asiakkaan luokse menee viikoittain eri vapaaehtoinen. Tämä madaltaa kynnystä lähteä mukaan vapaaehtoistoimintaan, sillä vapaaehtoisen ei tarvitse sitoutua kuin yhteen avustuskertaan kerrallaan. Mukaan lähtöä helpottaa myös se, että vapaaehtoinen pärjää jokamiehen taidoin, eikä erityisosaamista vaadita. Avustaminen tapahtuu aina avuntarvitsijan ehdoilla.

Jokainen uusi vapaaehtoinen perehdytetään henkilökohtaisesti. Aikaisempaa kokemusta vapaaehtoistoiminnasta ei vaadita, ja mukaan voi lähteä kuka tahansa, jonka oma elämäntilanne on kunnossa. Ohjaaja perehdyttää kunkin vapaaehtoisen jokaiselle keikalle erikseen. Vapaaehtoistoiminnasta ei aiheudu vapaaehtoiselle kuluja ja jokainen päättää itse sitoutumisestaan. Vapaaehtoinen määrittää, mitä tekee, milloin tekee ja mihin osallistuu milloinkin ja minkä verran.

Haluatko kuulla lisää vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista? Tule ohjaajien juttusille toimistolle tai ole yhteydessä puhelimitse (kts. yhteystiedot). Lämpimästi tervetuloa mukaan toimintaan!

Verkon vapaaehtoiset tapaavat halutessaan toisiaan joka kuun 1. keskiviikko.