Vertaisryhmätoiminta

Verkon ryhmät kokoontuvat kerran kuukaudessa yhteen jakamaan arjen kokemuksia. Kokoontumisissa välitetään lisäksi tietoa, toteutetaan edunvalvontaa sekä tuetaan vapaaehtois- ja omaishoitajatyössä jaksamista eri keinoin.

Vapaaehtoisryhmä

Vapaaehtoisryhmä kokoontuu ohjaajien johdolla joka kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona kello 17. Vapaamuotoisissa kokoontumisissa keskustellaan esiin nousseista asioista ja suunnitellaan tulevaa toimintaa. Vapaaehtoiset voivat esimerkiksi jakaa keikkakokemuksiaan ja tietoa muille.

Kokoontumisen päätarkoituksena on ryhmähengen vahvistaminen, motivointi, kannustus, tiedottaminen sekä myös yhdessäolo. Ryhmä toimii myös työnohjauksellisena purkuryhmänä.

Kuukausikokoontumisten lisäksi järjestetään myös vapaaehtoisten toiveiden mukaan koulutusta, opinto- ja kulttuuriretkiä sekä virkistystä.

Omaishoitajaryhmä

Verkko ja Hervannan diakoniatyö ohjaavat yhdessä omaishoitajaryhmää, jossa omaishoitajilla on mahdollisuus vaihtaa kuulumisia, saada vertaistukea ja tietoa eri palveluista. Ryhmään ovat tervetulleita kaikki omaistaan tai läheistään hoitavat. Säännöllisten, joka kuun kolmantena torstaina kello 17 pidettävien kuukausitapaamisten lisäksi tehdään virkistys- ja opintokäyntejä sekä järjestetään koulutusta.

Verkon kautta omaishoitajilla on myös mahdollisuus saada lyhytaikaista kotimiesapua.

Harrastusryhmät

Vertaisohjatut harrastusryhmät ovat vapaaehtoisille ja omaishoitajille kohdennettua toimintaa, jonka kautta ylläpidetään psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista toimintakykyä. Ryhmät ovat osallistujille maksuttomia ja niitä vetävät tehtäväänsä perehdytyksen saaneet vapaaehtoisemme, joilta saa tarvittaessa apua.

Tällä hetkellä toimivia ryhmiä ovat kuntosali, puutyöryhmä, savityöt, peliryhmä ja käsityöryhmä.

PELURIT OVAT AVOIN RYHMÄ KAIKILLE! Lisätietoja saat soittamalla Verkon numeroon.

Vapaaehtoiset pelasivat Skip-Boa kesän 2015 kuukausikokoontumisessa