Yhdistys

Yhdessä Selviytymisen Tuki YSTI ry on yleishyödyllinen sosiaali- ja terveysalan erityispalveluita tuottava yhdistys. Lisäksi Hervannan asukkailla on sen kautta mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa tärkeinä pitämiinsä asioihin.

Tavoitteena on ihmisten omien ja yhteisön yhteisten voimavarojen vahvistaminen ja kehittäminen. Näin on myös mahdollista löytää omia kykyjä ja edellytyksiä vastaava paikka yhteisöissä ja yhteiskunnassa. Yhdistyksen kautta on mahdollista auttaa ja tulla autetuksi.

Toimintatapa mahdollistaa virallisen ammatillisen avun sekä asukkaiden vapaaehtoisen ja asiakkaiden vertaistuen yhdistämisen.

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan seuraavien palveluiden avulla:

Yhteistoiminta

Yhdistyksellä on mittava kokemus järjestö- ja yhdyskuntatyöstä asukkaiden arkipäivän rakentajana.

Yhdistys on ollut mukana perustamassa Tampere 2000 -verkostoa, joka vuoden 2007 keväällä muuttui toiminnaltaan ja nimeltään. Uusi TARVE - Tampereen Voimavaraverkosto ry – tekee näkyväksi sosiaali- ja terveydenhuollon alueella toimivien yhteisöjä ja niiden vapaaehtoistyötä. Se kehittää yhteistoimintaa hyvinvoinnin edistämiseksi sekä syrjäytymisen estämiseksi.

Tampereen kaupungin Hyvinvointipalvelut on yhdistykselle tärkeä yhteistyökumppani.

Yhdistys on mukana myös Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisessa verkostossa. EAPN-Fin on avoin yhteistyöfoorumi suomalaisille järjestöille, ryhmille ja kansalaisille. Yhdistys on SOSTE - Suomen sosiaali ja terveys ry:n - jäsen.


Katso tästä yhdistyksemme esittelyvideo.


Toiminnan rahoittajat

Yhdistyksen ja sen yksiköiden toimintaa rahoittavat Tampereen kaupunki sekä Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla.

Tampereen vaakunaTuettu Veikkauksen tuotoilla