Hallitus

Yhdistyksen hallitus toimikautena 2016 - 2018

Alasentie Jaana, puheenjohtaja

Hautanen Teija, jäsen, varapuheenjohtaja
Heinonen Jari, jäsen
Kataja Marja, jäsen, rahastonhoitaja
Viljanen Kirsti, jäsen

Kilpi Sirkka, varajäsen
Kivimäki Riitta, varajäsen
Rasilainen Mervi, varajäsen
Salokannel Merja, varajäsen

Hallituksen sihteerinä toimii Riitta Kraatila