Hallitus

Yhdistyksen hallitus toimikautena 2018 - 2020

Koivu Sirpa, puheenjohtaja

Alasentie Jaana, jäsen
Hautanen Teija, jäsen (varapuheenjohtaja)
Kumlander Lelle, jäsen (rahastonhoitaja)
Sauvolainen Anja, jäsen


Heinonen Jari, varajäsen
Kivimäki Riitta, varajäsen
Salokannel Merja, varajäsen
Viljanen Kirsti, varajäsen

Hallituksen sihteerinä toimii Elisa Vettenranta