Tausta

Yhdessä Selviytymisen Tuki YSTI ry on perustettu 19.4.1990 Sosiaali- ja terveysministeriön sosiaalityön alueellistamiskokeilun tuloksena. Yhdistys luotiin yhdyskuntatyön välineeksi Pohjois-Hervantaan Tampereen kaupungin, seurakunnan sekä aluetoimiston asiakkaiden yhteistyönä.

Hervannan rakentamisen alkaessa 1970 -luvulla alueelle rakennettiin paljon sosiaalisia asuntoja. Myöhemmin Hervanta on kehittynyt rakenteeltaan monipuoliseksi ja dynaamiseksi kaupunginosaksi.

Perinteisen sosiaalityön ja julkispalveluiden keinoin ei pystytty ehkäisemään eikä ratkaisemaan Hervannassa syntyneitä ongelmia.

Yhdistyksen perustamisen jälkeen toimintaan lähti mukaan työttömiä, eläkeläisiä ja muita henkilöitä. Osa ryhtyi työllistämistuella tai vapaaehtoisena ideoimaan ja käynnistämään eri toimintoja. Mukaan liittyi myös sosiaalialan ammattilaisia tai opiskelijoita, jotka ryhtyivät kehittämään toimintoja tavoitteellisesti. Alueella esille tulleiden tarpeiden pohjalta suunniteltiin ja perustettiin uusia projekteja, palveluita ja työpajoja.